Сурат
Сурат
19
Сурат
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сурат 19, (Маръям)
19:56
И упомяни
И упомяни
в
в
Книге
Книге
(о) Идрисе:
(о) Идрисе:
поистине, он
поистине, он
был
был
правдивейшим,
правдивейшим,
пророком.
пророком.