Сурат 3. (Аль-гIимран)
3
Сурат 1. (Аль-Фатиха)
Сурат 2. (Аль-бакъарат)
Сурат 3. (Аль-гIимран)
Сурат 4. (Ан-нисаъ)
Сурат 5. (Аль-маидат)
Сурат 6. (Аль-ангIам)
Сурат 7. (Аль-агIраф)
Сурат 8. (Аль-анфал)
Сурат 9. (Ат-тавбатIаят)
Сурат 10. (Юнус)
Сурат 11. (Гьуд)
Сурат 12. (Юсуф)
Сурат 13. (Ар-рагIд)
Сурат 14. (Ибрагьим)
Сурат 15. (Аль-хIижри)
Сурат 16. (Ан-нахIли)
Сурат 17. (Аль-исраъ)
Сурат 18. (Аль-кагьфи)
Сурат 19. (Маръям)
Сурат 20. (ТІагьа)
Сурат 21. (Аль-анбияъ)
Сурат 22. (Аль-хІажи)
Сурат 23. (Аль-муъминин)
Сурат 24. (Ан-нур)
Сурат 25. (Аль-фуркъан )
Сурат 26. (Аш-шугІараи )
Сурат 27. (Ан-намли)
Сурат 28. (Аль-къасаси )
Сурат 29. (Аль-гІанкабут)
Сурат 30. (Ар-руми)
Сурат 31. (Лукъман)
Сурат 32. (Ас-саждати)
Сурат 33. (Аль-ахIзаби)
Сурат 34. (Сабаи)
Сурат 35. (ФатIир)
Сурат 36. (Ясин)
Сурат 37. (Ас-сафати)
Сурат 38. (Ас-свад)
Сурат 39. (Аз-зумари)
Сурат 40. (Аль- Гъафири)
Сурат 41. (Аль-фусилат)
Сурат 42. (Ащ-щура)
Сурат 43. (Аз-зухруфb)
Сурат 44. (Ад-духани)
Сурат 45. (Аль-жасияти)
Сурат 46. (Аль-ахІкъафи)
Сурат 47. (МухІаммад)
Сурат 48. (Аль-фатхІи)
Сурат 49. (Аль-хІужурати)
Сурат 50. (Къваф)
Сурат 51. (Аз-зарияти)
Сурат 52. (АтІ-тІури)
Сурат 53. (Ан-нажми)
Сурат 54. (Аль-къамари)
Сурат 55. (Ар-рахІмани)
Сурат 56. (Аль-вакъигІати)
Сурат 57. (Аль-хІадиди)
Сурат 58. (Аль-мужадалати)
Сурат 59. (Аль-хІашри)
Сурат 60. (Аль-мумтахІинати)
Сурат 61. (Ас-сафи)
Сурат 62. (Аль-жумгІати)
Сурат 63. (Аль-мунафикъун)
Сурат 64. (Ат-тагъабуни)
Сурат 65. (АтІ-тІалакъи)
Сурат 66. (Ат-тахІрими)
Сурат 67. (Аль-мулки)
Сурат 68. (Аль-къалами)
Сурат 69. (Аль-хІакъати)
Сурат 70. (Аль-магІариж)
Сурат 71. (Нух)
Сурат 72. (Аль-жинны)
Сурат 73. (Аль-музаммил)
Сурат 74. (Аль-муддасир)
Сурат 75. (Аль-къиямати)
Сурат 76. (Аль-инсан)
Сурат 77. (Аль-мурсалати)
Сурат 78. (Ан-набаи гІамма)
Сурат 79. (Аль-буружи)
Сурат 80. (ГIабаса)
Сурат 81. (Ттаквир)
Сурат 82. (ИнфитIари)
Сурат 83. (МутIафифина)
Сурат 84. (Иншикъакъ)
Сурат 85. (Буружи)
Сурат 86. (ТIарикъи)
Сурат 87. (АгIла)
Сурат 88. (Гъашияти)
Сурат 89. (Фажри)
Сурат 90. (Балади)
Сурат 91. (Шшамси)
Сурат 92. (Ллайли)
Сурат 93. (ЗзухIа)
Сурат 94. (ШархIи)
Сурат 95. (Т-тини)
Сурат 96. (ГIалакъи)
Сурат 97. (Къадри)
Сурат 98. (Байинати)
Сурат 99. (Залзалати)
Сурат 100. (ГIадияти)
Сурат 101. (КъаригIати)
Сурат 102. (Т-такасури)
Сурат 103. (ГIасри)
Сурат 104. (Гьумазати)
Сурат 105. (Фили)
Сурат 106. (Къурайш)
Сурат 107. (МагIуни)
Сурат 108. (Кавсари)
Сурат 109. (Кафирина)
Сурат 110. (Ннасри)
Сурат 111. (Масади)
Сурат 112. (Ихсал)
Сурат 113. (Фалакъи)
Сурат 114. (Ннаси)
Аят 2 из 200
2
Аят 1
Аят 2
Аят 3
Аят 4
Аят 5
Аят 6
Аят 7
Аят 8
Аят 9
Аят 10
Аят 11
Аят 12
Аят 13
Аят 14
Аят 15
Аят 16
Аят 17
Аят 18
Аят 19
Аят 20
Аят 21
Аят 22
Аят 23
Аят 24
Аят 25
Аят 26
Аят 27
Аят 28
Аят 29
Аят 30
Аят 31
Аят 32
Аят 33
Аят 34
Аят 35
Аят 36
Аят 37
Аят 38
Аят 39
Аят 40
Аят 41
Аят 42
Аят 43
Аят 44
Аят 45
Аят 46
Аят 47
Аят 48
Аят 49
Аят 50
Аят 51
Аят 52
Аят 53
Аят 54
Аят 55
Аят 56
Аят 57
Аят 58
Аят 59
Аят 60
Аят 61
Аят 62
Аят 63
Аят 64
Аят 65
Аят 66
Аят 67
Аят 68
Аят 69
Аят 70
Аят 71
Аят 72
Аят 73
Аят 74
Аят 75
Аят 76
Аят 77
Аят 78
Аят 79
Аят 80
Аят 81
Аят 82
Аят 83
Аят 84
Аят 85
Аят 86
Аят 87
Аят 88
Аят 89
Аят 90
Аят 91
Аят 92
Аят 93
Аят 94
Аят 95
Аят 96
Аят 97
Аят 98
Аят 99
Аят 100
Аят 101
Аят 102
Аят 103
Аят 104
Аят 105
Аят 106
Аят 107
Аят 108
Аят 109
Аят 110
Аят 111
Аят 112
Аят 113
Аят 114
Аят 115
Аят 116
Аят 117
Аят 118
Аят 119
Аят 120
Аят 121
Аят 122
Аят 123
Аят 124
Аят 125
Аят 126
Аят 127
Аят 128
Аят 129
Аят 130
Аят 131
Аят 132
Аят 133
Аят 134
Аят 135
Аят 136
Аят 137
Аят 138
Аят 139
Аят 140
Аят 141
Аят 142
Аят 143
Аят 144
Аят 145
Аят 146
Аят 147
Аят 148
Аят 149
Аят 150
Аят 151
Аят 152
Аят 153
Аят 154
Аят 155
Аят 156
Аят 157
Аят 158
Аят 159
Аят 160
Аят 161
Аят 162
Аят 163
Аят 164
Аят 165
Аят 166
Аят 167
Аят 168
Аят 169
Аят 170
Аят 171
Аят 172
Аят 173
Аят 174
Аят 175
Аят 176
Аят 177
Аят 178
Аят 179
Аят 180
Аят 181
Аят 182
Аят 183
Аят 184
Аят 185
Аят 186
Аят 187
Аят 188
Аят 189
Аят 190
Аят 191
Аят 192
Аят 193
Аят 194
Аят 195
Аят 196
Аят 197
Аят 198
Аят 199
Аят 200
Джуз 3
Джуз 1
Джуз 2
Джуз 3
Джуз 4
Джуз 5
Джуз 6
Джуз 7
Джуз 8
Джуз 9
Джуз 10
Джуз 11
Джуз 12
Джуз 13
Джуз 14
Джуз 15
Джуз 16
Джуз 17
Джуз 18
Джуз 19
Джуз 20
Джуз 21
Джуз 22
Джуз 23
Джуз 24
Джуз 25
Джуз 26
Джуз 27
Джуз 28
Джуз 29
Джуз 30
Х1изб 5
Х1изб 1
Х1изб 2
Х1изб 3
Х1изб 4
Х1изб 5
Х1изб 6
Х1изб 7
Х1изб 8
Х1изб 9
Х1изб 10
Х1изб 11
Х1изб 12
Х1изб 13
Х1изб 14
Х1изб 15
Х1изб 16
Х1изб 17
Х1изб 18
Х1изб 19
Х1изб 20
Х1изб 21
Х1изб 22
Х1изб 23
Х1изб 24
Х1изб 25
Х1изб 26
Х1изб 27
Х1изб 28
Х1изб 29
Х1изб 30
Х1изб 31
Х1изб 32
Х1изб 33
Х1изб 34
Х1изб 35
Х1изб 36
Х1изб 37
Х1изб 38
Х1изб 39
Х1изб 40
Х1изб 41
Х1изб 42
Х1изб 43
Х1изб 44
Х1изб 45
Х1изб 46
Х1изб 47
Х1изб 48
Х1изб 49
Х1изб 50
Х1изб 51
Х1изб 52
Х1изб 53
Х1изб 54
Х1изб 55
Х1изб 56
Х1изб 57
Х1изб 58
Х1изб 59
Х1изб 60
Рубг1 20
Рубг1 1
Рубг1 2
Рубг1 3
Рубг1 4
Рубг1 5
Рубг1 6
Рубг1 7
Рубг1 8
Рубг1 9
Рубг1 10
Рубг1 11
Рубг1 12
Рубг1 13
Рубг1 14
Рубг1 15
Рубг1 16
Рубг1 17
Рубг1 18
Рубг1 19
Рубг1 20
Рубг1 21
Рубг1 22
Рубг1 23
Рубг1 24
Рубг1 25
Рубг1 26
Рубг1 27
Рубг1 28
Рубг1 29
Рубг1 30
Рубг1 31
Рубг1 32
Рубг1 33
Рубг1 34
Рубг1 35
Рубг1 36
Рубг1 37
Рубг1 38
Рубг1 39
Рубг1 40
Рубг1 41
Рубг1 42
Рубг1 43
Рубг1 44
Рубг1 45
Рубг1 46
Рубг1 47
Рубг1 48
Рубг1 49
Рубг1 50
Рубг1 51
Рубг1 52
Рубг1 53
Рубг1 54
Рубг1 55
Рубг1 56
Рубг1 57
Рубг1 58
Рубг1 59
Рубг1 60
Рубг1 61
Рубг1 62
Рубг1 63
Рубг1 64
Рубг1 65
Рубг1 66
Рубг1 67
Рубг1 68
Рубг1 69
Рубг1 70
Рубг1 71
Рубг1 72
Рубг1 73
Рубг1 74
Рубг1 75
Рубг1 76
Рубг1 77
Рубг1 78
Рубг1 79
Рубг1 80
Рубг1 81
Рубг1 82
Рубг1 83
Рубг1 84
Рубг1 85
Рубг1 86
Рубг1 87
Рубг1 88
Рубг1 89
Рубг1 90
Рубг1 91
Рубг1 92
Рубг1 93
Рубг1 94
Рубг1 95
Рубг1 96
Рубг1 97
Рубг1 98
Рубг1 99
Рубг1 100
Рубг1 101
Рубг1 102
Рубг1 103
Рубг1 104
Рубг1 105
Рубг1 106
Рубг1 107
Рубг1 108
Рубг1 109
Рубг1 110
Рубг1 111
Рубг1 112
Рубг1 113
Рубг1 114
Рубг1 115
Рубг1 116
Рубг1 117
Рубг1 118
Рубг1 119
Рубг1 120
Рубг1 121
Рубг1 122
Рубг1 123
Рубг1 124
Рубг1 125
Рубг1 126
Рубг1 127
Рубг1 128
Рубг1 129
Рубг1 130
Рубг1 131
Рубг1 132
Рубг1 133
Рубг1 134
Рубг1 135
Рубг1 136
Рубг1 137
Рубг1 138
Рубг1 139
Рубг1 140
Рубг1 141
Рубг1 142
Рубг1 143
Рубг1 144
Рубг1 145
Рубг1 146
Рубг1 147
Рубг1 148
Рубг1 149
Рубг1 150
Рубг1 151
Рубг1 152
Рубг1 153
Рубг1 154
Рубг1 155
Рубг1 156
Рубг1 157
Рубг1 158
Рубг1 159
Рубг1 160
Рубг1 161
Рубг1 162
Рубг1 163
Рубг1 164
Рубг1 165
Рубг1 166
Рубг1 167
Рубг1 168
Рубг1 169
Рубг1 170
Рубг1 171
Рубг1 172
Рубг1 173
Рубг1 174
Рубг1 175
Рубг1 176
Рубг1 177
Рубг1 178
Рубг1 179
Рубг1 180
Рубг1 181
Рубг1 182
Рубг1 183
Рубг1 184
Рубг1 185
Рубг1 186
Рубг1 187
Рубг1 188
Рубг1 189
Рубг1 190
Рубг1 191
Рубг1 192
Рубг1 193
Рубг1 194
Рубг1 195
Рубг1 196
Рубг1 197
Рубг1 198
Рубг1 199
Рубг1 200
Рубг1 201
Рубг1 202
Рубг1 203
Рубг1 204
Рубг1 205
Рубг1 206
Рубг1 207
Рубг1 208
Рубг1 209
Рубг1 210
Рубг1 211
Рубг1 212
Рубг1 213
Рубг1 214
Рубг1 215
Рубг1 216
Рубг1 217
Рубг1 218
Рубг1 219
Рубг1 220
Рубг1 221
Рубг1 222
Рубг1 223
Рубг1 224
Рубг1 225
Рубг1 226
Рубг1 227
Рубг1 228
Рубг1 229
Рубг1 230
Рубг1 231
Рубг1 232
Рубг1 233
Рубг1 234
Рубг1 235
Рубг1 236
Рубг1 237
Рубг1 238
Рубг1 239
Рубг1 240
00:00 / 00:00
О те
которые
уверовали
Остерегайтесь
Аллаха
и оставьте
то, что
осталось
из
роста
если
вы
верующие
Если же
не
сделаете вы
то услышьте
о войне
от
Аллаха
и Его посланника
А если
вы покаетесь
то вам
основа
вашего имущества
не
притесните вы
и не
будете притеснены
А если
окажется
имеющий
затруднение
то ожидание
до
облегчения
а
дать милостыню
лучше
для вас
если бы
вы
знали
И остерегайтесь
дня
будете возвращены вы
в котором
к
Аллаху
затем
будет уплачено сполна
всякой
душе
за то, что
она приобрела
и они
не
будут обижены
О те
которые
уверовали
когда
даете в долг
какой-то долг
на
срок
определенный
то записывайте его
и пусть записывает
между вами
писец
по справедливости
и пусть не
отказывается
писец
-
записать
так, как
научил его
Аллах
и пусть он пишет
и пусть диктует
тот, на котором
обязательство
и пусть остерегается
Аллаха
Господа своего.
и пусть не
убавляет
из него
ничего
А если
окажется
тот,
на котором
обязательство
малоумный
или
слаб
или
не
может
-
диктовать
сам
то пусть диктует
его опекун
по справедливости
и возьмите свидетелями
двух свидетелей
из
мужчин ваших
а если
не
окажется
двух мужчин
то мужчину
и двух женщин
из числа тех, на которых
вы согласны
как
свидетелей
чтобы если
собьётся
одна из них двоих
то напомнила бы
одна из двоих
другой
И пусть не
отказываются
свидетели
когда
их зовут
и пусть не
наскучивает
-
записывать его
малым
или
большим
до
срок его
Это
справедливее
у
Аллаха
и прямее
для свидетельства
и ближе
чтобы не
сомневаться вам
разве только
-
будет
торговлей
текущей
которую вы ведете
между собой
тогда нет
на вас
греха
если не
запишите этого
и берите свидетелей
когда
заключаете торговые сделки
и не
должен причиняться вред
писцу
и не
свидетелю
а если
вы сделаете
то это
непокорность
ваша
И остерегайтесь
Аллаха
И учит вас
Аллах
и Аллах
о всякой
вещи
знает
А если
будете вы
в
пути
и не
найдете
писца
то залоги
берутся
А если
доверяет
один из вас
другому
то пусть возвращает
тот, которому
доверено
доверенное
и пусть остерегается
Аллаха
Господа своего
И не
скрывайте
свидетельства
а кто
скроет его
то он тот, у кого
грешно
его сердце
а Аллах
то, что
вы делаете
знает
Аллаху принадлежит
то, что
в
небесах
и то, что
на
земле
Если
вы проявите
то, что
в
ваших душах
или
скроете это
спросит с вас
за это
Аллах
И Он простит
кому
пожелает
и накажет
кого
пожелает
ведь Аллах
над
всякой
вещью
мощен
уверовал
Посланник
в то, что
ниспослано
ему
от
Господа его
и верующие
Все
уверовали
в Аллаха
и Его ангелов
и Его писания
и Его посланников
Не
мы делаем различия
между
кем бы то ни было
из
Его посланников
И они сказали
услышали мы
и повинуемся
прощение Твое
Господь наш
и к Тебе
возвращение
не
возлагает
Аллах
на душу
кроме
возможного для нее
Ей
то, что
она приобрела
и против нее
то, что
она приобрела
Господь наш.
Не
взыщи с нас
если
мы забыли
или
ошиблись мы
Господь наш
и не
возлагай
на нас
тяготу
как
Ты возложил
на
тех, которые (были)
раньше нас
Господь наш
и не
возлагай на нас
то
не
под силу
нам
которое
И извини
нас
и прости
нам
и одари нас милосердием
Ты
покровитель наш
помоги же нам
против
людей
неверующих
Сурат 3, (Аль-гIимран)
Аллагьасул ц1аралдалъун,
Жиндир гурх1ел г1ат1идав,
Жиндир гурх1ел даимав
Алиф Лам Мим.
Аллах –
нет
бога,
кроме
Него,
Живейшего,
Сущего!
Ниспослал Он
на тебя
Книгу
с истиной,
подтверждающей истинность
того, что (было)
до него [Книги],
и ниспослал Он
Тору
и Евангелие
раньше,
как руководство
для людей,
и ниспослал
Различение.
Поистине,
те, которые
стали неверующими
в знамения
Аллаха,
для них –
наказание
сильное.
И Аллах –
величественный,
обладатель
мщения!
Поистине,
Аллах (таков, что)
не
скроется
от Него
ничего
на
земле
и не
на
небе.
Он –
Тот, Который
придаёт вам форму
в
утробах,
как
пожелает.
Нет
бога,
кроме
Него,
Величественного,
Мудрого!
Он –
Тот, Который
ниспослал
на тебе
Писание.
Из него (есть)
аяты
с однозначным смыслом,
они –
главная часть
Книги.
А другие –
с многозначным смыслом.
Что же касается
тех,
в
чьих сердцах
уклонение,
то они следуют
за тем, что
является многозначным
из него,
желая
смуты
и желая
толкования этого.
Но не
знает
толкования его,
кроме
Аллаха.
И твердые
в
знании
говорят:
«Уверовали мы
в него,
всё –
от
нашего Господа».
Но не
внимают увещеваниям,
кроме
обладателей
разума!
Господь наш!
Не
уклоняй
наши сердца
после
того, как
наставил Ты нас (на истинный путь)
и даруй
нам
от
Тебя
милость.
Поистине, Ты,
Ты –
Вседарующий!
Господь наш!
Поистине, Ты –
собирающий
людей
для дня,
нет
сомнения
о котором.
Поистине,
Аллах
не
меняет
обещания!
Поистине,
те, которые
стали неверующими,
никогда не
избавят
их
имущества их
и не
дети их
от
Аллаха
ни насколько.
И такие –
они
растопка
(для) Огня.
Подобно произошедшему
(со) сборищем
Фараона
и с теми, которые (жили)
до них.
Сочли они за ложь
Наши знамения
и (затем) схватил их
Аллах
за их грехи.
И Аллах –
строгий
(в) наказании!
Скажи
тем, которые
стали неверующими:
«Вскоре вы будете побеждены
и собраны
к
Геенне,
и ужасно
это ложе!»
Уже
было
для вас
(некое) знамение
в
двух войсках,
(которые) встретились они двое:
(одно) войско
сражается
на
пути
Аллаха,
а другое –
неверующее.
Увидели они их
вдвойне большими, чем они
на видение
глаза.
И Аллах
подкрепляет
Своей помощью,
кого
пожелает.
Поистине,
в
этом –
однозначно, назидание
для обладателей
проницания!
Разукрашена
людям
любовь
(к) страстям
из
женщин,
и детей,
и кинтаров [груд]
нагроможденных
из
золота,
и серебра,
и коней
меченных,
и скота,
и посевов.
Это –
пользование
жизни
ближней,
а Аллах –
у Него
хорошее
пристанище!
Скажи:
«(Не) сообщить ли вам
про лучшее,
чем
это (вам)?
Для тех, которые
остерегались,
у
Господа их –
сады,
текут
под которыми
реки,
вечно пребывающими (они будут)
в которых,
и супруги
чистые,
и благоволение
от
Аллаха.
Поистине, Аллах –
видящий
рабов –
тех, которые
говорят:
«Господь наш!
Поистине, мы
уверовали мы,
прости же
нам
наши грехи
и защити нас
(от) наказания
Огня!»
Терпеливых,
и правдивых,
и всецело подчинившихся,
и расходующих
и просящих прощение
в предрассветное время.
Засвидетельствовал
Аллах,
что Он (таков, что)
нет
бога,
кроме
Него,
и ангелы,
и обладающие
знанием,
(и свидетельствует Он, будучи) исполняющим
справедливость.
Нет
бога,
кроме
Него,
Величественного
Мудрого!
Поистине,
верование
пред
Аллахом –
Ислам.
И не
разошлись (во мнениях)
те, которым
было даровано
Писание,
кроме (как)
после того, как
пришло к ним
знание,
из злобной зависти
между собой.
И кто
проявляет неверие
в знамения
Аллаха,
то, поистине,
Аллах –
скор
(в) расчёте!
Если же
станут они препираться с тобой,
то скажи:
«Предал я
лицо своё
Аллаху,
и те, кто
последовали за мной.
И скажи
тем, которым
было дано им
Писание
и безграмотным:
«Предались ли вы?»
Если же
предадутся они,
то (значит) уже
пошли они по (истинному) пути,
а если
отвернутся,
то ведь
на тебе –
(лишь) доведение,
а Аллах –
видящий
(Своих) рабов.
Поистине,
те, которые
проявляют неверие
в знамения
Аллаха,
и убивают
пророков
без
(всякого) права,
и убивают
тех, которые
приказывают
справедливость
из
людей,
так обрадуй их
наказанием
мучительным!